شرایط و مقررات

نسخه 24/12/1396

دیترین

دیترین یک بستر تجاری آنلاین ‍¬¬می‌باشد. دیترین در اینترنت از طریق دامنه ditrin.com قابل دسترسی می‌باشد با پروتکل HTTPS ایمن شده است. حسب مورد، اشاره به دیترین در این شرایط و مقررات و تغییرات بعدی آن، اشاره به شرکت‌های گروه، شرکت‌های تابعه، مرتبط و یا قائم مقام آنها نیز می‌باشد. منظور از «ما» مشابه آن، دیترین می‌باشد. اشاره به «شما» به معنی اشاره به «کاربر» می‌باشد چه کاربر ثبت شده و چه ثبت نشده که از سامانه دیترین استفاده می‌نمایند و پذیرش این شرایط و مقررات توسط آنان، مفروض است. دیترین بستر تجاری آنلاین است که از طریق آن هر کاربر ثبت شده‌ای می‌تواند برای برقراری و حفظ کسب و کار، صادرات، واردات و تامین کالا از طریق ثبت نام و قبول مقررات با کاربرهای دیگر در تماس باشد. شرایط و مقررات تشریح شده در این صفحه، مشخص می‌کند که چگونه وب‌سایت و خدمات دیترین باید مورد استفاده قرار گیرد و نهایتاً روابط فیمابین دیترین و کاربران (ثبت شده و ثبت نشده) آن را تنظیم می‌کند. لطفاً شرایط و مقررات حاضر را به دقت مطالعه بفرمائید و در صورتی که برای شما قابل قبول نیست، استفاده خود از وب‌سایت یا خدمات دیترین را به هر نحو متوقف فرمایید. با ادامه‌ی دسترسی یا استفاده از سامانه دیترین فرض بر این است که عملاً این شرایط و مقررات و تغییرات بعدی آن را پذیرفته‌اید. در این صورت هیچ ادعایی ناشی از استفاده مداوم شما از این وب‌سایت و ادعای عدم مطالعه یا عدم آگاهی شما از این مقررات و تغییرات بعدی آن مسموع نخواهد بود. لازم به ذکر است که این شرایط و مقررات ممکن است در هر زمان و به صلاحدید دیترین تغییر یابد. اعمال این تغییرات، مستلزم اعلام قبلی به کاربران نخواهد بود. آخرین نسخه این شرایط و مقررات که در وب‌سایت ارائه شده است قابل اعمال خواهد بود. هر کاربر باید به آخرین نسخه این شرایط و مقررات که در وب‌سایت آمده است مراجعه نموده و از حقوق و تعهدات خود در برابر دیترین، کاربران دیگر و اشخاص ثالث اطمینان حاصل نماید. در هر صورت، صرف نظر از تاریخ دسترسی یا ثبت کاربر، اخرین نسخه این شرایط و مقررات قابل اعمال خواهد بود. الف) مقررات کلی 1- استفاده از وب‌سایت و خدمات و نرم افزار و محصولات (بطور کلی خدمات دیترین) بر اساس این شرایط و مقررات و همچنین مقررات و سیاست‌های دیگر وب‌سایت است که بر روی وب سایت منتشر می‌شود. این شرایط و مقررات مشخص می‌نماید که دیترین و سرویس‌های آن چگونه باید مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت روابط فیمابین دیترین و کاربران (ثبت شده و یا استفاده کنندگان / بازدیدکنندگان ثبت نشده) آن را تنظیم می‌نماید و در هر دعوی ناشی از این موارد، باید مدنظر قرار گرفته و حاکم گردد. 2- به درخواست شما، دیترین شما را به عضویت سامانه آنلاین خود (یعنی وب‌سایت دیترین) در می‌آورد و استفاده شما از این وب‌سایت و هرگونه خدمات آن بر اساس این شرایط و مقررات خواهد بود. دیترین تحت هیچ عنوان شریک قراردادی در قراردادهای شما با مشتریان‌ شما که از طریق سامانه آنلاین ما پیدا نموده‌اید نمی‌شود، مگر اینکه صراحتاً توسط دیترین از طریق خدمات خود مقرر شده باشد. 3- شرایط و مقررات کلی شما تحت هیچ شرایطی، حتی اگر صراحتاً با آنها مخالفت نکرده باشیم، جزوی از قرارداد منعقده با ما یا ثبت نام انجام شده نزد ما نخواهد بود، مگر اینکه ما صراحتاً و کتباً با شرایط و مقررات شما موافقت نموده باشیم. 4- شما موافقت می‌نمایید که تنها در راستای فعالیت‌های مستقل تجاری و حرفه‌ای خود اقدام به ثبت نام به عنوان کاربر یا عضو می‌نمایید. دیترین کاربران خود را مجبور به استفاده از خدمات دیترین از طریق سامانه آنلاین خود نمی‌کند و کاربران برای انتخاب خدمات، از آزادی کامل برخوردار می‌باشند. 5- دیترین می تواند به اختیار خود و حسب مورد هرگونه ارتباط با شما را به اشخاص ثالث، شرکت‌های گروه، شرکت‌های تابعه و فرعی منتقل نماید. 6- چنانچه به نمایندگی از شرکت یا شخص حقوقی اقدام به قبول این شرایط و مقررات می‌نمایید، تضمین و تعهد می‌نمایید که دارای اختیارات لازم برای ایجاد تعهد برای شرکت یا شخص حقوقی مزبور در خصوص این شرایط و مقررات می‌باشید. به هر حال، در صورت عدم وجود این اختیار، این بدین معنی نیست که شرکت یا شخص حقوقی تابع این شرایط و مقررات نباشند. 7- با استفاده از دیترین و خدمات آن، شما، چه نزد دیترین ثبت نام کرده یا نکرده باشید، موافقت می‌نمایید که شرایط و مقررات را رعایت نمایید. مضافاً، با استفاده از قسمتی از یا تمام خدمات دیترین، شما موافقت می‌نمایید که هرگونه دستورالعمل‌های قابل اجراء برای خدمات مندرج در وب‌سایت که ممکن است در هر زمان توسط و به صلاحدید دیترین تغییر یابد را رعایت نمایید. ب) تغییر شرایط و مقررات 1- حق هرگونه تغییر و تکمیل این شرایط و مقررات در هر زمان برای دیترین محفوظ می‌باشد. همانطور که در بالا اشاره شد، این تغییرات برای اجرایی شدن مستلزم هیچگونه اعلام قبلی به کاربران نمی‌باشد. در هر صورت، صرفنظر از تاریخ دسترسی یا ثبت نام کاربر، آخرین نسخه شرایط و مقررات حاکم خواهد بود. این تغییرات، مبنای طرح هرگونه دعوی از جمله دعوی خسارت توسط کاربر علیه دیترین نخواهد بود. 2- شما می‌دانید و توافق می‌نمایید که شخصاً مسئول مطالعه این شرایط و مقررات و هرگونه تغییرات بعدی آن در هر زمان می‌باشید. در صورتی که در حال حاضر و یا بعداً مخالفتی با هر یک از این شرایط و مقررات، دستورالعمل‌ها یا هرگونه تغییر محتوای شرایط و مقررات دارید یا در صورتی که به هر نحو از وب‌سایت راضی نیستید، باید فوراً نسبت به قطع دسترسی یا استفاده از وب‌سایت، خدمات و محتوای آن که در این شرایط و مقررات تعریف شده است اقدام نمایید. ج) عملکرد، تحلیل آماری و حفاظت از داده‌ها 1- شما می‌دانید و موافقت می‌نمایید که محتوا (در این شرایط و مقررات یعنی: هرگونه متن، طراحی، ترکیب، ترسیم، تصویر، اطلاعات، تبلیغات، لوگو و هرگونه موارد تصویری یا متنی دیگری است که بر روی وب‌سایت به نمایش گذارده می‌شود) و اطلاعاتی که بر روی وب‌سایت دیترین ارائه نموده‌اید یا در اینترنت در اختیار عموم قرار دارد، ممکن است به منظور پردازش اینترنتی درخواست‌ها، بر روی سرورهای کشور دیگری نگه داشته و ذخیره شود. 2- چنانچه محتوا و اطلاعات را ارائه نمایید و ما آن‌ها را بر روی سامانه آنلاین خود به نحوی که توسط شما ارائه شده است، قرار ندهیم، شما حق تصحیح فوری آن بر اساس این شرایط و مقررات را خواهید داشت. اگر محتوا و اطلاعات بر روی وب‌سایت منتشر گردیده باشد، درخواست شما برای هرگونه تغییر، باید به دیترین اطلاع داده شود تا توسط دیترین پردازش و اعمال گردد. 3- شما به ما اجازه می‌دهید که اطلاعاتی را که به ما ارائه نموده‌اید و یا در اینترنت در اختیار عموم قرار داده‌اید را برای انتشار بر روی سامانه آنلاین خود، تحلیل آماری نماییم. 4- دیترین متعهد به رعایت مقررات حمایت از داده‌ها می‌باشد و اینکه اطلاعات ارائه شده را فقط در حدی که قانون حاکم در هر کشور مربوطه اجازه داده، استفاده نماید. لازم است قید نماییم که دیترین هیچ تأثیری بر روی نحوه استفاده سایر کاربران از محتوایی که شما ارائه نموده اید را ندارد. د) خدمات ما 1- بررسی و ممیزی: (الف) شرح بررسی و ممیزی: دیترین با استفاده از برخی اطلاعات (از جمله، اطلاعات کلی در خصوص سابقه معاملات) اقدام به بررسی و ممیزی کاربران می‌نماید. اما این بررسی و ممیزی باید به عنوان منبع تکمیلی اطلاعاتی محسوب شود نه منبع اصلی تصمیم گیری و [لذا] باید در تکمیل سایر اطلاعاتی که باید در ارتباط با کاربر مربوطه توسط شما کسب گردد مورد استفاده واقع شود. (ب) دیترین هیچ مسئولیتی را برای ممیزی نمی‌پذیرد و دیترین بدینوسیله اعلام می‌نماید و هشدار می‌دهد که ممکن است خطراتی در انجام معامله با شرکت‌ها، واحدهای تجاری یا اشخاصی که با عنوان‌های نادرست فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد. خدمت ممیزی دیترین در زمان ثبت نام کاربران به عنوان عضو تأیید شده وب‌سایت، تکنیک‌های متعددی برای بررسی اطلاعات اعضای تأیید شده (به نحو تعریف شده در وب‌سایت) را بکار می‌برد. اگرچه به دلیل دشواری ممیزی از طریق اینترنت، دیترین نمی‌تواند هویت مورد نظر هر کاربر (بدون محدودیت شامل اعضای ویژه)، مقاصد و محصولات آنها را تأیید و ممیزی نماید. ما اکیداً پیشنهاد می‌نماییم که شما برای ارزیابی هر شرکت، واحد تجاری یا شخصی که از طریق وب‌سایت با آن معامله می‌نمایید، از سایر طرق و قضاوت منطقی نیز استفاده نمایید. 2- رتبه‌بندی کاربران: (الف) دیترین کاربران خود را تشویق می‌نماید که شرکت‌ها، واحدهای تجاری که از طریق سامانه / وب‌سایت دیترین با آنها معامله می‌نمایند را بر اساس معیارها و موارد مشخص شده توسط دیترین (که ممکن است در هر زمان به تشخیص دیترین تغییر یابند)، رتبه‌بندی نمایند. رتبه‌بندی باید بر اساس پاسخ‌های واقعی (مثبت یا منفی) که کاربران به هنگام انجام معامله با طرفین مختلف دریافت می‌دارند باشد. خریداران، فروشندگان را در خصوص کیفیت محصول، سرعت پاسخگوئی و امثالهم رتبه‌بندی می‌نمایند. در مقابل، فروشندگان، خریداران را بر اساس راحتی انجام معامله، پرداخت به موقع و غیره رتبه‌بندی می‌نمایند. (ب) کاربران نباید از سیستم رتبه‌بندی سوء استفاده نمایند. سوء استفاده از سیستم رتبه‌بندی شامل استفاده از شناسه کاربر یا کاربران دیگر یا داشتن شناسه فرعی برای بالا بردن رتبه خود یا پائین بردن رتبه کاربر یا عضو دیگر، یا استفاده از زیان تهدید آمیز، سوء استفاده، توهین آمیز قومیتی، تبعیض آمیز و بی حرمتی یا هر رفتار دیگری می‌شود که منطقاً خارج از رتبه‌بندی محسوب می‌گردد. در صورتی که زبان کاربر به هر نحوی توهین آمیز باشد، کاربری که به او توهین شده می‌تواند بدون دخالت و مسئولیت دیترین، علیه کاربر توهین کننده که بر اساس قوانین حاکم مسئول خواهد بود، اقدام حقوقی نماید. (ج) کاربران توافق می‌نمایند که دیترین مسئولیتی در قبال رتبه‌بندی‌ها یا انتشار آن نخواهد داشت. علاوه بر آن، دیترین نمی‌تواند مجبور به تغییر آن رتبه‌بندی‌ها گردد. (د) دیترین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که به تشخیص خود و بدون اخطار قبلی و یا با بررسی رتبه‌بندی به تشخیص خود اقدام به حذف آن رتبه‌بندی نماید. سیستم رتبه‌بندی آزادی گفتار در سامانه دیترین را ارتقاء می‌دهد و دیترین کاربران خود را تشویق به رتبه‌بندی کاربران دیگر تنها بر اساس تجارب معاملاتی خود می‌نماید. دیترین تنها در موارد استثنایی به صلاحدید خود می‌تواند اقدام به حذف نظرات نماید بدون اینکه مسئولیتی از این بابت متوجه دیترین باشد. 3- ارتباط و تماس: (الف) دیترین برای کاربران خود این فرصت را فراهم می آورد که محصولات خود را بر روی وب‌سایت قرار داده و به طرف های معامله خود دسترسی داشته باشند. این امر برای تسهیل نمایش محصولات شما و ارتباط مستقیم با سایر کاربران است. استفاده از این خدمت باید با رعایت شرایط عضویت و مقررات حاضر باشد. دیترین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که به صلاحدید خود شرایط و مقررات را در هر زمان که لازم بداند تغییر دهد. (ب) درج محصولات و جزئیات تماس به زبان‌های مختلف امکانپذیر می‌باشد. اما دیترین هیچ مسئولیتی در رابطه با ترجمه نمی‌پذیرد و کاربران مسئول صحت ترجمه می‌باشند. (ج) شما بدینوسیله دارای این وظیفه می‌باشید که محصولاتی را که بر اساس این شرایط و مقررات ممنوع یا غیرمناسب می‌باشند یا به هر نحو حقوق اشخاص ثالث یا قوانین و مقررات حاکم را نقض می‌نماید را در وب‌سایت درج نکنید. (د) شما بدینوسیله مکلف به استفاده از جزئیات تماس سایر کاربران فقط برای اهداف تجاری، شروع معامله، انجام استعلام و پیگیری‌های بعدی هستید. دیترین مسئولیتی برای انجام تماس فراتر از آنچه در بسته عضویت آمده است ندارد. علاوه بر آن، دیترین مسئولیتی برای صحت اطلاعات تماس کاربران یا پاسخگوئی آنها ندارد. اما دیترین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت آگاه شدن از جزئیات صحیح، نسبت به اصلاح اطلاعات تماس اقدام نماید. (هـ) دیترین مسئولیتی در برابر رفتار ناشایست و سوءاستفاده کاربران در خصوص این خدمت ندارد. شما بدینوسیله تعهد می‌نمایید که دیترین را از هر دعوی در خصوص این خدمت یا هرگونه استفاده ناشایست و سوءاستفاده کاربران از جمله خود شما مصون بدارید. 4- درخواست قیمت: (الف) بر اساس این خدمت و شرایط بسته عضویت، دیترین بستری را برای فروشنده و خریدار فراهم می‌آورد که در آن اقدام به استعلام قیمت و ارائه قیمت محصول خاص نمایند. (ب) دیترین تحت هیچ شرایطی پاسخ فروشنده برای ارائه قیمت و یا تعداد استعلام قیمت از ناحیه خریدار را تضمین نمی‌کند و مسئولیتی در این خصوص نمی‌پذیرد. (ج) دیترین تحت هیچ شرایطی اعتبار خریدار درخواست کننده قیمت و یا فروشنده ارائه‌کننده قیمت و مقاصد آنها را تضمین نمی‌کند و مسئولیتی در این خصوص نمی‌پذیرد. 5- پشتیبانی: (الف) بر اساس این خدمت، دیترین اقدام به ارائه خدمات پیگیری و پشتیبانی تلفنی به کاربران واجد شرایط (حسب مورد دارای عضویت رایگان یا ویژه) می نماید. شما بدینوسیله تأیید و موافقت می‌نمایید که پیگیری‌های دیترین منوط به همکاری و ارائه اطلاعات لازم توسط کاربر مربوطه می‌باشد. بنابراین دیترین هیچ نتیجه خاصی را از پیگیری‌ها تضمین نمی‌نماید و نباید در این خصوص مسئولیتی برای آن متصور گردد. (ب) زمانی که پیگیری‌ها توسط تیم دیترین می‌تواند (اما نه لزوماً) خارج از ساعات اداری باشد، پشتیبانی تلفنی طی ساعات کاری انجام می‌پذیرد. ساعات کاری به وقت تهران، از 9 صبح تا 5 بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 صبح تا 13 ظهر در روزهای پنجشنبه است. این پشتیبانی تلفنی محدود به آموزش نحوه استفاده از سامانه دیترین و امکانات و قابلیت‌های آن برای حصول اطمینان از استفاده بهینه کاربران از آن است. (ج) پیگیری‌ها و پشتیبانی تلفنی به زبان‌های فارسی و انگلیسی می‌باشد. سایر زبان‌ها نیز ممکن است به صلاحدید دیترین فراهم گردد. 6- فضای وب: (الف) دیترین بر اساس این مقررات یا سایر مقررات مندرج در وب‌سایت، برای کاربران ویژه ثبت شده خود اقدام به ارائه فضای مجانی وب‌سایت می‌نماید. بر اساس این خدمات، موارد ذیل برای کاربران واجد شرایط (یعنی کاربران ثبت شده) فراهم خواهد آمد: • ظرفیت ذخیره سازی مشخص؛ • نام دامنه فرعی دیترین؛ • نمونه قالب‌های وب‌سایت. (ب) کاربران واجد شرایط تنها می‌توانند از قالب‌های ارائه شده توسط دیترین استفاده نمایند و هیچ کد منبعی (سورس کد) در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و حق تغییر آن کدها و ساختار آن را ندارند. (ج) شما بدینوسیله تأیید و موافقت می‌نمایید که نام دامنه فرعی، ظرفیت [ذخیره سازی] و قالبهای وب‌سایت تحت مالکیت انحصاری دیترین بوده و شما فقط مجاز به استفاده از آنها بر اساس مجوز و رضایت مستمر دیترین و همچنین این شرایط و مقررات و سایر الزامات مندرج در وب‌سایت هستید. (د) شما بدینوسیله تعهد می‌نمایید که استفاده شما از نام دامنه فرعی دیترین و فضای وب و ارسال هرگونه محتوا بر روی آنها ناقض قوانین و مقررات حاکم بر شما و دیترین نخواهد بود. (هـ) دیترین بطور مستمر هرگونه محتوا که توسط کاربران بر روی فضای وب ارسال شده است را نظارت و رصد می‌نماید. در صورت هرگونه نقض مقررات به شرح فوق، دیترین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که شما را از تغییراتی که لازم است در اسرع وقت صورت پذیرد مطلع نماید و یا رأساً و به صلاحدید خود بدون نیاز به اخذ رضایت قبلی کاربر، نسبت به حذف یا تغییر محتوای نقض کننده مقررات اقدام نماید. شما بدینوسیله موافقت و رضایت خود را در خصوص اقدامات دیترین در این خصوص اعلام می‌نمایید. (و) شما بدینوسیله تأیید و موافقت می‌نمایید که شما شخصاً مسئول انطباق محتوا یا قوانین حاکم و صحت آن محتوا و گمراهانه و فریبنده نبودن آن می‌باشید. (ز) شما بدینوسیله تأیید و موافقت می‌نمایید که نظارت و رصد نمودن دیترین، تحت هیچ شرایط و صورتی هیچ مسئولیتی برای دیترین ناشی از محتوای کاربران ایجاد نمی‌کند. شما موافقت می‌نمایید که مانع از ورود خسارت در این خصوص به دیترین شده و یا خسارات وارده را جبران می‌نمائید. (ح) دیترین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هرگونه فضای وب که کاربر آن الزامات و اقتضائات تحت این شرایط و مقررات را رعایت نکند یا به هر دلیل دیگری که دیترین صلاح بداند از جمله درخواست یا دستور مراجع قانونی و غیره، را تعلیق، خاتمه و لغو نماید. (ط) دیترین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که رأساً و به صلاحدید خود حسب مورد ظرفیت ذخیره سازی، قالب‌ها و شرایط استفاده کاربر از فضای وب را در هر زمان تغییر دهد. (هـ) عضویت و پرداخت‌ها خدمات قابل ارائه به این عضویت‌ها متفاوت هستند و عضویت ویژه دارای خدمات بیشتری به شرح مندرج در وب‌سایت است. دیترین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر زمان بر اساس نیاز بازار، درخواست کاربران و غیره و یا به صلاحدید خود، خدمات موجود برای عضویت‌ها را تغییر، اصلاح، جایگزین، تکمیل یا حذف و غیره نماید. کلیه اعضاء باید این شرایط و مقررات، سیاست‌ها یا دستورات دیترین را که در هر زمان ممکن است از دیترین دریافت شود را رعایت کنند. در صورتی که به صلاحدید دیترین، کاربری این مقررات یا سیاست‌ها و دستورات دیترین را نقض نماید یا به ضرر سایر کاربران، فعل یا ترک فعلی را انجام دهد که به موجب قوانین و مقررات ایران ممنوع است یا ناقض سایر قوانین حاکم که می‌تواند موجب تضعیف وجهه، عملیات و اعتبار دیترین شود، دیترین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که عضویت و یا تمدید عضویت هر کاربر را تعلیق، لغو یا خاتمه دهد و یا از ثبت و تمدید آن خودداری نماید. در صورت تعلیق، لغو، خاتمه، عدم تمدید و غیره دیترین حسب مورد و به صلاحدید خود خدمات خود را به کاربر مربوطه معلق، لغو، متوقف یا خاتمه خواهد داد. دیترین تحت هیچ شرایطی در قبال موارد فوق مسئولیتی نداشته و کلیه کاربران بدینوسیله دیترین را از هرگونه مسئولیت محتمل بری می‌دارند و باید مانع از مسئولیت دیترین در این خصوص شده و خسارات وارده به آن در این خصوص را جبران نمایند. و) معاملات تجاری و بازرگانی کاربران 1-دیترین یک بستر تجاری بین شرکت‌ها (B2B) فراهم می‌آورد که اجازه تبادل اطلاعات مهم تجاری بین عرضه کننده محصول و خریدار (یعنی فروشنده و خریدار) را می‌دهد. دیترین همچنین بستر معاملات آنلاین برای اعضای خود به منظور قرار دادن، قبول، انجام، مدیریت و اجرای سفارش‌ها برای تأمین محصولات و ارائه خدمات از طریق وب‌سایت بر اساس این شرایط و مقررات و سایر دستورات و رهنمودهای دیترین فراهم می‌آورد. بر همین اساس، دیترین تنها به عنوان یک کانال منفعل و سامانه تبادل محتوای کاربران می‌باشد که موجب معاملات تجاری و بازرگانی بیشتر بین کاربران مربوطه می‌شود اما در یک معامله مشخص، نماینده هیچ یک از طرفین (فروشنده یا خریدار) نمی‌باشد. دیترین تحت هیچ شرایطی در هیچ معامله تجاری یا بازرگانی بین کاربران دخیل نمی‌باشد و هیچ نظارت و کنترل و تأییدی بر روی آن معاملات ندارد و به هر نحو و تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در این خصوص ندارد از جمله چنانچه محصولات موجود نیستند یا به موقع تحویل داده نشده‌اند یا دارای کیفیت یا کمیت مندرج در قرارداد نیستند، ناقص، معیوب، خطرناک، تقلبی یا قانونی و غیره نیستند. 2- کاربران تأیید می‌نمایند که عهده‌دار کلیه خطرات انجام هرگونه خرید و فروش در رابطه با استفاده از وب‌سایت یا خدمات آن می‌باشند و خطرات هرگونه مسئولیت یا خسارت از هر نوع مربوط به کالاها و خدمات موضوع معاملات وب‌سایت را می‌پذیرند. این خطرات بدون محدودیت شامل موارد زیر می‌شود: تدلیس کالاها و خدمات کاربران، چهارچوب‌های کلاهبرداری، عدم کیفیت، عدم تطابق با ویژگی‌ها و مشخصات، کالاهای معیوب یا خطرناک، کالاهای غیرمجاز، تأخیر در تحویل و پرداخت، محاسبه اشتباه قیمت، نقض تضامین، نقض قرارداد و حوادث حمل و نقل و غیره. این خطرات شامل خطراتی هم می‌شوند که ممکن است تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه، نمایش، خرید، فروش و یا استفاده از کالاها و خدمات کاربران که بر روی وب‌سایت عرضه یا به نمایش گذاشته شده است ناقض حقوق اشخاص ثالث باشد و این خطر که کاربر ممکن است متقبل هزینه‌های دفاع و سایر هزینه‌ها در رابطه با ادعای اشخاص ثالث در خصوص حقوق آنها، یا در رابطه با دعاوی توسط هر شخص که مستحق دفاع و یا جبران خسارت در رابطه با ادعای حقوق، مطالبات و دعاوی دادخواهان حقوق اشخاص ثالث. این خطرات همچنین شامل خطراتی هم می‌شود که مشتریان، سایر خریداران، مصرف کنندگان نهایی کالاها و سایریان ادعا نمایند که از کالایی که توسط کاربر وب‌سایت به موجب قرارداد خرید و فروش حاصل شده است متحمل زیان بدنی یا خسارت شود و یا دعوی حقوقی ناشی از استفاده آن اقامه شود. هر کاربر موافقت می‌نماید که دیترین مسئولیتی در قبال هیچ خسارت، دعوی، هزینه‌ها، ضررر و زیان، ناراحتی، اخلال در کسب و کار یا مخارج از هر نوع که ممکن است در نتیجه یا در رابطه با خطر مذکور حاصل شود ندارد. 3- هرکدام از خطرات معاملاتی مذکور از هر نوع در رابطه با واردات، صادرات، خرید یا فروش کالاهای عرضه شده از طریق وب‌سایت باید تماماً توسط کاربر متقبل گردد. کاربر شخصاً مسئول تمام شرایط و مقررات مربوط به معاملات تجاری و بازرگانی که در راستای استفاده کاربر از وب‌سایت منعقد شده است و بدون محدودیت شامل، هر گونه شرایط و مقررات مربوط به تحویل، حمل و نقل، ارسال، انبار نمودن، قیمت، کارمزدها، مالیات‌ها و پرداخت، کیفیت، مرجوع نمودن، تضمینات و بیمه، مالکیت کالاها، مجوزها می‌شود. 4- در صورتی که کاربر با طرف معامله اختلافی داشته باشد، کاربران طرف اختلاف بدینوسیله دیترین را از هرگونه دعوی، مطالبات، اقدام حقوقی، دادرسی، هزینه‌ها، مخارج و خسارات (بدون محدودیت هرگونه خسارات واقعی، ویژه، تصادفی یا تبعی و عدم النفع و از دست رفتن سود و تجارت محتمل) ناشی از یا در ارتباط با معامله مربوطه مبری داشته و خسارات وارده را جبران می‌نماید. ز) تکالیف و مسئولیت‌های کاربران 1- کاربران بدینوسیله قبول می‌نمایند که هرگونه استفاده از وب سایت یا خدمات آن با قوانین و مقررات حاکم آنها کاملا منطبق است. اگر ادامه استفاده از وب‌سایت منجر به نقض قوانین مذکور شود کاربران باید استفاده از وب‌سایت را متوقف کنند و اگر نقض قوانینی شده است آن را برطرف سازند. 2-کاربران تایید می‌کنند بر روی اطلاعاتی که جهت انتقال و انتشار به ما ارائه می‌دهند دارای هرگونه مالکیت، اجازه، مجوز قانونی و حق می‌باشند و خودشان بر قانون حفظ حریم خصوصی خود نظارت میکنند. دیترین در قبال اطلاعاتی که کاربران شخصاً مکلف بر حفظ محرمانگی بوده اما بدون توجه به شرایط محرمانگی توسط خود کاربران به ما ارائه می‌شود، هیچگونه مسئولیتی ندارد. 3-کاربران موافقت و تایید می‌کنند که با ارائه هر اطلاعات و محتوایی به دیترین اجازه استفاده، باز نشر، انتشار ،آماده سازی نمایش و اجرا را به صورت برگشت ناپذیر، غیر قابل رجوع، همیشگی، غیر انحصاری، بدون حق امتیاز، با حق دادن مجوز فرعی و قابل انتقال آن محتوا را در ارتباط با خدمات و تجارت دیترین می‌دهند. دیترین به منظور میزبانی و نمایش اطلاعات و محتواهایی که به او داده‌اند به اختیارات مذکور احتیاج دارد. 4- کاربران بر محتوا، صحت، به موقع بودن، طرح و کامل بودن اطلاعاتی که فراهم می‌کنند مسئول هستند. کاربران صراحتاً اعلام کردند که این اطلاعات مطابق با قوانین و مقررات کاربردی-اجرایی است ،بدین لحاظ دیترین از هر گونه ادعایی از طرف کاربران مبری است و در غیر اینصورت دیترین از هرگونه مجازات یا دعای که علیه‌اش به خاطر نقض تعهدات کاربران متحمل می‌شود مصون می‌باشد. 5- کاربران ما را از هرگونه نقض و تخلف مشهود از تعهدات یا خطر قریب الوقوع یا شواهد سوء استفاده توسط شخص ثالث بدون تأخیر مطلع می‌سازند و کاربران ظرف مهلت معقولی کلیه اقدامات لازم برای تشخیص، تعیین محل و مستندسازی این تخلفات را بعمل خواهید رسانید. دیترین مسئول اشکالات ناشی از اطلاع‌رسانی دیرهنگام نمی‌باشد. 6- دیترین فقط برای کاربران بزرگسال است. کاربران تأیید می‌کنند که بالاتر از 18 سال سن دارند یا دارای رضایت قانونی والدین یا قیم هستند یا در کل دارای قابلیت و صلاحیت مورد نیاز با قوانین اجرایی هستند تا بتوانند شروط و تعهدات و قوانین و تأیید و نمایندگی و ضمانتی که قید شده در این شروط و تعهدات را رعایت کنند و بپذیرند. ح) تعلیق محتوی کابران / عضویت / ثبت نام کاربران در صورتیکه تشخیص داده شود و متوجه شویم نقض قوانین حاکم صورت پذیرفته است ما می‌توانیم به سرعت هر کدام از محتویات و داده‌های ثبت نامی و عضویتی که به ما داده‌اید، همینطور ارتباطی که با وب‌سایت‌های دیگر وجود دارد را متوقف کنیم. این موضوع خصوصاً در مواردی که شما اطلاعاتی را در خصوص اجناس ممنوع یا در خصوص تجارت غیر قانونی دارو و سلاح و مواد مخدر یا سایر فعالیت‌های غیر قانونی دیگر به کار برده می‌شود، می‌باشد. ما همچنین می‌توانیم با یک اخطار رسمی به خاطر نقض حقوق رقابت برخورد کنیم و به سرعت فعالیت‌ها و ثبت نام و حساب کاربری را خاتمه بدهیم. ط) نگهداری ما حق داریم بر روی سرورها، پایگاه داده‌ها و غیره اقدام به انجام خدمات نگهداری بنماییم. ما اختلال در بازیابی داده‌ها را در پایین‌ترین حد ممکن نگهداری می‌کنیم. در مواقع نوسانات کوچک به خاطر اختلالات، کاربران نمی‌توانند قیمت را پایین بیاورند یا به قرارداد خاتمه دهند یا تقاضای غرامت نمایند. ی) حریم خصوصی 1- حريم خصوصي شما براي ما داراي اهميت بوده و ما اقداماتي انجام داده‌ايم كه اطمينان حاصل نماييم تا غير از اطلاعاتي كه براي ثبت نام شما براي خدمات ما و حفاظت از حساب شما لازم است اطلاعات اضافي از شما اخذ نگردد. اين اطلاعات بدون محدوديت شامل نام و علامت تجاري، آدرس، شماره تلفن، شماره فكس، پست الكترونيك، شماره حساب، جنسيت، تاريخ و يا سال تولد، ترجيحات، ليست محصولات، حوزه‌كاري و تخصص، مجوزات، جوايز و غيره، (اطلاعات ثبت نام) مي‌باشد كه ممكن است در زمان ثبت نام كاربر بر روي وب‌سايت دريافت گردد. 2- در رابطه با هر گونه معامله و خدمات پرداخت يا خدمات دیترین تحت چهارچوب حمايتي خريداران، ما از طريق وب‌سايت به طرفين مزبور اطلاعاتي را ارائه مي‌نماييم كه بدون محدوديت شامل شماره‌هاي حساب بانكي، اطلاعات تحويل و ارسال صورتحساب، شماره‌هاي كارت اعتباري و كارت نقدي و تاريخ انقضاي آنها (اطلاعات حساب) و ساير اطلاعات ممكن است دريافت شود تا از جمله خريد و فروش و همچنين تسويه قيمت خريد كالا و خدمات مورد معامله بر روي وب‌سايت را تسهيل نمايد. 3- دیترین جزئيات فعاليت كاربران بر روي وب‌سايت را ضبط و نگهداري مي نمايد. اطلاعات مربوط به اين معاملات، بدون محدوديت شامل نوع و مشخصات كالاها، اطلاعات قيمت و تحويل و سوابق اختلافات تجاری (اطلاعات فعاليت) ممكن است در هنگام انجام معاملات خريد و فروش از طريق وب‌سايت و يا تسهيل شده توسط وب‌سايت اخذ گردد. 4- دیترین هر از چند گاهي در خلال نمايشگاه‌هاي تجاري، رويدادهاي صنعتي و ساير موارد، اطلاعات مربوط به كاربران خود گردآوري مي نمايد. اطلاعاتي كه ممكن است دیترین در اين مواقع جمع آوري نمايد، بدون محدوديت شامل نام كاربري، نشاني، شماره تلفن، شماره فكس و آدرس ايميل (اطلاعات رويداد) مي شود. 5- دیترین فعاليت‌هاي مربوط به خريد و مرور وب‌سايت توسط كاربران را ثبت و ضبط مي‌نمايد. اين اطلاعات بدون محدوديت شامل آدرس آي پي، الگوي مرور و الگوي رفتاري خريدار و فروشنده مي‌باشد. علاوه بر آن، ما اطلاعات آماري وب‌سايت و و بازديدكنندگان آن بدون محدوديت شامل آدرس آي پي، نرم افزار مرورگر، سيستم عامل، مستندات نرم افزار و سخت افزار، صفحات بازديد شده، تعداد دوره‌ها و بازديدكنندگان ویژه (اطلاعات مرور وب‌سايت) مي‌شود. 6- اطلاعات ثبت‌نام، اطلاعات حساب، اطلاعات فعاليت‌ها، اطلاعات رويداد و اطلاعات مرور وب‌سايت بطور كلي مربوط به شركت‌هاي تجاري مي‌شود و همگي اطلاعات تجاري ناميده مي‌شود. تا جايي كه اين اطلاعات دربردارنده اطلاعات قابل تشخيص شخصي افراد حقيقي شود، اطلاعات شخصي ناميده مي‌شوند. 7- كاربران وب‌سايت بايد اطلاعات تجاري و شخصي خود (به شرح مقرر در زمان اخذ اطلاعات) را به دیترین ارائه نمايند. در صورتي كه كاربران اطلاعات تجاري و يا اطلاعات شخصي خود را كه ارائه آن اجباري است ارائه ندهند، دیترین قادر به تكميل فرايند ثبت نام يا ارائه كالاها و خدمات خود به كاربران نخواهد بود. 8- اطاعات ارائه شده توسط شما بر روي سرورهايي واقع در سراسر دنيا ذخيره مي‌گردد. دیترین هيچ مسئوليتي از بابت محل ذخيره اطلاعات شما ندارد. با استفاده از وب‌سايت و خدمات آن، شما رضايت خود در خصوص اخذ، انتقال به خارج از كشور، ذخيره‌سازي و استفاده از اطلاعات شخصي كه براي خدمات عرضه شده ارائه مي‌نماييد را اعلام مي‌داريد. همچنين رضايت خود به اخذ، تغيير يا به روز رساني اطلاعاتي كه ممكن است به وب‌سايت ارائه نماييد را اعلام مي‌داريد. 9- شما از محرمانه بودن حق دسترسی خود در مقابل اشخاص ثالث غیرمجاز اطمینان حاصل می‌کنید و باید اطمینان خاطر حاصل نمایید که فقط کاربران مجاز از اطلاعات کاربری که به شما اختصاص داده شده (نام کاربری و پسورد و ایمیل و امثالهم) استفاده می‌نمایند. 10- چنانچه از هرگونه سوء استفاده از اطلاعات کاربری خود مطلع شدید، فوراً دیترین را مطلع می‌نمایید تا اقدامات لازم توسط دیترین انجام گیرد. 11- در صورتی که به واسطه نقض تعهدات محرمانگی توسط شما، استفاده غیرمجاز اشخاص ثالث در دوران عضویت شما امکانپذیر گردد، شما مسئول کلیه خسارات ناشی از این نقض تعهد خواهید بود. این تعهد بعد از خاتمه عضویت یا خاتمه این شرایط و مقررات و امثالهم پابرجا خواهد بود. 12- چنانچه هر گونه اطلاعات شخصی خود را به ما ارائه نمایید، ما را مجاز نموده‌اید که برای اهداف ذیل اقدام به دریافت و جمع آوری، نگهداری و استفاده از آن اطلاعات شخصی نماییم: الف) تشخیص هویت شما؛ ب) احراز صلاحیت شما برای ثبت شما به عنوان کاربر / عضو وب‌سایت؛ ج) پردازش ثبت نام شما به عنوان کاربر، ارائه اطلاعات کاربری برای ورود به وب‌سایت و نگهداری و مدیریت ثبت نام شما؛ د) ارائه خدمات مشتریان به شما و پاسخگوئی به استعلامات، نظرات، شکایات و اختلافات شما؛ هـ) تسهیل ارتباط بین خریداران و فروشندگان در وب‌سایت؛ و) انجام تحقیق و جستجو و تحلیل آماری به منظور ارتقاء و بهبود محتوا و ساختار وب‌سایت، بهبود عرضه محصولات و خدمات و برای مقاصد ارتقاء و بازاریابی؛ ز) دیترین ممکن است از نام، شماره تلفن، نشانی محل سکونت، آدرس پست الکترونیکی و شماره فکس شما (اطلاعات بازاریابی) برای ارائه اخطاریه‌ها، مطالعات، اعلامیه محصولات، مکاتبات و سایر موارد بازاریابی به شما در رابطه با کالاها و خدمات عرضه شما توسط دیترین بر روی وب‌سایت استفاده نماید؛ ح) چنانچه شما به صورت داوطلبانه هرگونه اطلاعاتی را به دیترین ارائه نمایید تا از طریق ابزارهای انتشار بدون محدودیت شامل پروفایل شرکت، کاتالوگ محصولات، راهنمایی‌های بازرگانی و هر‌گونه تالارهای گفتگو بر روی وب‌سایت منتشر گردد، رضایت خود را برای انتشار آن اطلاعات (اطلاعات داوطلبانه) بر روی وب‌سایت اعلام نموده اید؛ و ط) افشای اطلاعات برای هر یک از مقاصد فوق یا حسب نیاز قانون یا در خصوص هرگونه شکایت یا دعوی بالقوه علیه دیترین. 13- شما همچنین توافق می‌نمایید که ما ممکن است (در داخل و یا در خارج ایران) اطلاعات شخصی شما را در اختیار ارائه دهندگان خدمات خود برای کمک به ارائه خدمات به شما (بدون محدودیت شامل ورود اطلاعات، مدیریت پایگاه داده‌ها، ارتقاء، اعلامیه محصولات و خدمات، خدمات تحویل، خدمات تعویق پرداخت و تأیید عضویت و خدمات بررسی و ممیزی کاربران) قرار دهیم. این ارائه دهنده خدمات تحت تعهد محرمانگی به ما بوده و تنها مجاز به استفاده از اطلاعات شخصی شما در رابطه با اهداف فوق الذکر هستند نه استفاده برای مقاصد شخصی (از جمله بازاریابی مستقیم). 14- همچنین عنداللزوم، ممکن است به منظور اهداف مندرج در بالا، اطلاعات شخصی شما را (در داخل و یا در خارج ایران) در اختیار شرکت‌های مرتبط با دیترین بگذاریم و یا آن اطلاعات را به آنها منتقل نماییم. 15- هر زمان لازم باشد ممکن است اطلاعات شخصی شما را (در داخل و یا در خارج ایران) برای مقاصد مندرج در فوق در اختیار مشاوران حرفه‌ای، نهادهای اجرای احکام، نهادها و واسطه‌های پرداخت، بیمه گذاران، سازمان‌های دولتی و قانون‌گذاری و غیره قرار دهد یا آن اطلاعات را به آنها منتقل نماید. 16- هر‌گونه اطلاعات شخصی ارائه شده توسط شما توسط ما نگهداری خواهد شد و توسط کارمندان و ارائه کنندگان خدمات ما برای یا در رابطه با هر یک از مقاصد فوق قابل دسترسی خواهد بود. 17- کلیه اطلاعات داوطلبانه ممکن است بطور عمومی بر روی وب‌سایت موجود و بنابراین توسط هر کاربر اینترنتی قابل دسترس باشد. هر گونه اطلاعات داوطلبانه که به ما ارائه می‌نمایید تبدیل به اطلاعات عمومی خواهند شد و شما کلیه حقوق مالکانه خود (بدون محدودیت شامل، حق محرمانگی و کپی‌رایت) را در خصوص این اطلاعات از خود سلب می‌نمایید. زمانی که اطلاعات شخصی یا ملکی خود را در زمره اطلاعات داوطلبانه قرار می‌دهید و به ما ارائه می‌نمایید باید به موارد فوق نیز توجه داشته باشید. 18- ما ممکن است اطلاعات حساب کاربری شما را در اختیار بانکها یا خریداران قرار دهیم تا آنها را قادر به تکمیل معاملات شما بر روی وب‌سایت نماییم. مضافاً، ممکن است اطلاعات حساب کاربری شما را برای تعیین میزان اعتبار شما مورد استفاده قرار دهیم و در جریان این امر، ممکن است لازم باشد که اطاعات حساب را در اختیار بانک‌ها و نهادهای تشخیص اعتبار قرار دهیم. با وجود اینکه ما دارای به روز‌ترین تکنولوژی و رویه‌های داخلی برای نگهداری امن اطلاعات حساب شما و سایر اطلاعات شخصی شما در مقابل مهاجمان می‌باشیم، اما تضمینی وجود ندارد که این تکنولوژی‌ها یا رویه‌ها کلیه ریسک سرقت، از بین رفتن و یا سوءاستفاده را از بین ببرد. 19- ما ممکن است اطلاعات آماری را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهیم. 20- ما ارتباطاتی را با سایر اشخاص و وب‌سایت‌ها ایجاد نموده‌ایم تا کالاها و خدماتی را که عرضه نمی‌کنیم را برای شما فراهم نماییم. ما دسترسی شما را به این اشخاص و وب‌سایت‌ها با استفاده از لینک فعال بر روی وب‌سایت یا از طریق ارائه وب‌سایتهای هم-برند خواهیم نمود که در هر دو، ما و اشخاص دیگر، منبع یاب، نام دامنه یا صفحه‌هایی را در یک نام دامنه بر روی اینترنت به اشتراک بگذاریم. در برخی موارد، ممکن است از شما بخواهیم که اطلاعات شخصی خود را برای ثبت کاربری یا مطالبه کالاها و خدمات ارائه شده توسط این سایت‌های ثالث یا هم-برند ارائه نمایید. این سیاست‌های حریم خصوصی به این سایت‌های ثالث یا هم-برند اعمال نمی‌شود. سیاست‌های حریم خصوصی آنها ممکن است با سیاست‌های ما متفاوت باشد و ما هیچ کنترلی بر روی اطلاعاتی که به آن اشخاص ثالث ارائه می‌نمایید نداشته باشیم. شما باید سیاست‌های حریم خصوصی آن سایت‌های ثالث و هم-برند را قبل از پذیرش هرگونه پیشنهاد، محصول یا خدمات آنها مورد مطالعه قرار دهید. ک) سلب و محدودیت مسئولیت‌ها 1- محتوای این قسمت به تنهایی سبب سلب مسئولیت قابل اعمال توسط دیترین بر هر یک از کاربران با هرگونه استفاده از وب‌سایت نمی‌باشد. این بدین معنی است که حسب مورد دیترین می‌تواند از سایر قسمت‌های این شرایط و مقررات و هرگونه به روز رسانی آن برای سلب یا محدودیت مسئولیت بهره ببرد. 2- شما صراحتاً تأیید و موافقت می نمایید که استفاده شما از وب‌سایت و خدمات آن تماماً به ریسک خودتان می‌باشد و وب‌سایت و خدمات دیترین همانطور که هست و یا به نحو موجود بدون هیچگونه تضمینی از هر نوع ارائه می گردد. 3- کلیه تضمینات صریح یا ضمنی بدون محدودیت شامل تضمین قابلیت تجاری بودن، مناسب بودن برای یک مقصود خاص و عدم نقض حقوق مالکانه صراحتاً توسط وب‌سایت و در آخرین حد مجاز تحت قانون، سلب می‌گردد. 4- وب‌سایت هیچگونه تضمین یا تعهدی در مورد صحت و سقم یا کامل بودن محتوای وب‌سایت یا محتوای هر کدام از وب‌سایت‌های ثالث که به وب‌سایت دیترین وصل می‌باشد را برعهده نمی‌گیرد و هیچ مسئولیتی را در خصوص موارد ذیل قبول نمی‌نماید: الف) هرگونه اشتباه، خطا یا عدم صحت محتوا؛ ب) ورود هرگونه خسارت جسمانی یا خسارت به اموال از هر نوع ناشی از دسترسی و استفاده از وب‌سایت و خدمات آن؛ ج) هرگونه اختلال یا قطع ارتباط با وب‌سایت یا اختلال و قطع از ناحیه وب‌سایت؛ د) هرگونه دسترسی غیرمجاز به یا استفاده از سرورها و یا هرگونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعات مالی ذخیره شده در آن؛ هـ) هرگونه اختلالات برنامه، ویروس یا سایر ابزارها و کدهای مخربی که باعث تخریب، اخلال یا سلب مالکیت هرگونه سیستم نرمافزار و سختافزار، اطلاعات شخصی، بدافزار، هرزه نگاری، فریب دادن یا امثالهم که ممکن است توسط اشخاص ثالث به وب‌سایت مخابره و یا از طریق آن انجام شود؛ و) خطاها یا از قلم افتادگی در هرگونه محتوا یا هرگونه ضرر و زیان از هر نوع ناشی از استفاده از هرگونه محتوای ارسال شده، ایمیل شده، مکاتبه شده، مخابره شده یا به هر نحو دیگری از طریق وب‌سایت یا خدمات آن ارائه گردیده. 5- وب‌سایت هیچگونه کالا یا خدماتی که توسط شخص ثالث بر روی آن تبلیغ یا ارائه گردیده یا هرگونه وب‌سایتی که از طریق لینک فعال به وب‌سایت متصل شده و یا در هر بنر یا سایر تبلیغات آمده است را تضمین و تأیید نمی‌نماید و مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. 6- در هیچ شرایطی وب‌سایت، دیترین، شرکت مهندسی تدبیر انرژی سپنتا، شرکت‌های گروه آن، شرکت‌های وابسته، شرکت‌های فرعی، مدیران و کارمندان آنها تحت هیچ عنوان (حتی اگر امکان ورود این خسارت‌ها به وب‌سایت گوشزد شده باشد) مسئول خسارات مستقیم و غیرمستقیم، عارضی، ویژه، تبعی یا خسارات نوعی ناشی از هرنوع استفاده شما از وب‌سایت یا خدمات آن نمی‌باشند چه خسارات ناشی از استفاده یا سوء استفاده از وب‌سایت یا خدمات آن ، عدم توانایی استفاده از وب‌سایت یا خدمات آن، یا اختلال، قطع، اصلاح، تغییر یا پایان یافتن وب‌سایت یا خدمات آن باشد. این محدودیت مسئولیت همچنین شامل خسارات متحمله ناشی از سایر کالاها و خدمات واصله از طریق یا در رابطه با وب‌سایت یا خدمات یا هر گونه لینک موجود بر روی وب‌سایت، همچنین خسارات ناشی از هرگونه اطلاعات، عقاید یا مشاوره واصله از طریق یا وب‌سایت و یا تبلیغ شده در رابطه با وب‌سایت یا خدمات آن یا هرگونه لینک بر روی وب‌سایت نیز می‌شود. این محدودیت‌ها تا بالاترین حد مجاز در قانون اعمال می‌گردد. 7- شما می‌دانید که به هنگام استفاده از وب‌سایت، در معرض محتواهایی از منابع مختلف قرار می‌گیرید و می‌دانید که وب‌سایت مسئول صحت، مفید بودن، امنیت، حقوق مالکیت فکری آن محتوا نمی‌باشد و هرگونه مسئولیت ناشی از استفاده خود را قبول می‌نمایید. شما همچنین می‌دانید و تأیید می‌نمایید که شما ممکن است در معرض محتوایی قرار بگیرید که ناصحیح، توهین آمیز، ناشایست، قابل اعتراض، افترا آمیز یا هجوآمیز باشد. با استفاده از این وب‌سایت یا پذیرش این شرایط و مقررات، شما موافقت می‌نمایید که هیچ اعتراض یا ادعایی در این خصوص علیه وب‌سایت ندارید و بدینوسیله هرگونه حقوق قانونی و عرفی خود یا جبران مافاتی را که در این رابطه علیه وب‌سایت دارید یا خواهید داشت را از خود سلب و اعراض نمودید. 8- برای محدودیت‌های دسترسی که ناشی از قوه قاهره یا سایر علل فراتر از حد کنترل ما می‌باشد، دیترین مسئولیتی تحت هیچ عنوان نخواهد داشت. 9- شما تأیید و موافقت می‌نمایید که: الف) وب‌سایت هیچ مسئولیتی برای حذف یا عدم ذخیره‌سازی محتوایی که بر روی وب‌سایت نگهداری یا توسط وب‌سایت و خدمات آن ارسال شده است ندارد؛ ب) وب‌سایت ممکن است محدودیت‌هایی را در خصوص استفاده از خدمات بکار گمارد از جمله، حداکثر روزهایی که محتوا بر روی وب‌سایت توسط خدمات مربوطه نگهداری می‌شود، حداکثر تعداد و حجم ارسال‌ها، پیام‌ها یا سایر محتوایی که ممکن است توسط خدمات مورد ارسال یا ذخیره سازی قرار گیرد، و تعداد دفعات دسترسی به خدمات یا وب‌سایت؛ ج) وب‌سایت، صرفاً به صلاحدید خود و بدون هیچ علتی بدون محدودیت شامل اینکه وب‌سایت معتقد باشد که شما این شرایط و مقررات را نقض نموده‌اید، بدون داشتن هیچگونه تکلیفی حق دارد حساب کاربری شما را غیرفعال یا پاک نماید، یا به نحو دیگری دسترسی شما به یا استفاده از خدمات (یا هر بخشی از آن) را فوراً و بدون هیچ اخطاری قطع نماید و هرگونه محتوای موجود در خدمات را حذف نماید؛ د) وب‌سایت در مقابل شما یا هر شخص ثالثی مسئول خاتمه دسترسی شما به وب‌سایت یا خدمات نمی‌باشد و شما موافقت می‌نمایید که بعد از این خاتمه، اقدام به استفاده از آن خدمات نکنید؛ هـ) وب‌سایت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر زمان، خدمات (یا هر بخشی از آن) را با اخطار یا بدون اخطار اصلاح یا قطع نماید و وب‌سایت در مقابل شما یا هر شخص ثالثی مسئول این گونه اصلاح، تعلیق یا قطع خدمات نمی‌باشد. 10- کلیه حقوقی که تحت این شرایط و مقررات ذکر نشده است محفوظ می‌باشد. اطلاعات مندرج در وب‌سایت تنها به منظور ارائه اطلاعات کلی برای استفاده شخصی کاربر است و کاربر مسئولیت کامل آن را تقبل می‌نماید. دیترین صحت یا اعتبار محتوایی که بواسطه خدمات وب‌سایت بر روی وب‌سایت قرارداد دارد یا از طریق آن توزیع، لینک، دانلود می‌شود یا مورد دسترسی قرار می‌گیرد یا کیفیت محصولات، اطلاعات یا سایر مواردی که در رابطه با خدمات به نمایش گذارده می‌شود یا در اثر تبلیغ یا سایر اطلاعات یا پیشنهاد در رابطه با خدمات را تأیید یا تضمین نمی‌نماید. 11- ما هیچ مسئولیتی بابت هر گونه اشتباه یا از قلم افتادگی یا نتایج حاصل از استفاده از این اطلاعات را بر عهده نمی‌گیریم. کلیه اطلاعات وب‌سایت به همان صورتی که هست ارائه می‌شود بدون هرگونه تضمین صریح یا ضمنی برای کامل بودن، صحت، به روز بودن یا نتایج حاصل از استفاده از این اطلاعات بدون محدودیت شامل تضمین اجراء، تجاری بودن و مناسب بودن برای مقصود خاصی می‌باشد. هیچ موردی در این شرایط و مقررات جایگزین بررسی مستقل و قضاوت صحیح تجاری و فنی کاربران نمی‌باشد. دیترین تحت هیچ عنوان مسئول خسارات مستقیم و غیرمستقیم، فرعی، جزائی یا خسارات تبعی از هر نوع در خصوص خدمات، مواد و کالاها نخواهد بود. کاربران وب‌سایت بدینوسیله تأیید می‌نمایند که هرگونه اتکا به محتوا به ریسک خودشان خواهد بود. 12- شما صراحتاً تأیید و موافقت می‌نمایید که در موارد ذیل هرگونه مسئولیت دیترین، شرکت مهندسی تدبیر انرژی سپنتا، شرکت‌های گروه، فرعی، تابعه، مدیران و کارمندان آنها محدود به مبلغ خدمات دریافت شده توسط وب‌سایت از کاربر مزبور در یک سال اخیر می‌باشد: الف) در هر مورد خسارت واقعی که بطور مستقیم توسط دیترین وارد شده باشد و دیترین نتواند یا از مقررات سلب و عدم مسئولیت مندرج در این شرایط و مقررات استفاده نماید یا از آن منع شده باشد؛ و ب) آن خسارات به هر علت موجب مسئولیت دیترین، شرکت مهندسی تدبیر انرژی سپنتا، شرکت‌های گروه، فرعی، تابعه، مدیران و کارمندان آنها در برابر هر یک از کاربران شود. 13- شما صراحتاً توافق می‌نمایید و می‌پذیرید که هرگونه ادعا / دعوی / شکایت علیه دیترین، شرکت مهندسی تدبیر انرژی سپنتا، شرکت‌های گروه، فرعی، تابعه، مدیران و کارمندان آنها باید ظرف مدت 11 ماه تقویمی از تاریخ وقوع سبب آن انجام پذیرد، در غیر این صورت حق دعوی شما از بین خواهد رفت. 14- در صورت وجود هر گونه دعوی محتمل علیه هر یک از اشخاص فوق بیشتر از حد ذکر شده، شما بدینوسیله حق طرح این دعاوی را از خود سلب و آن را به اشخاص فوق صلح نمودید. (ل) حقوق مالکیت فکری دیترین تنها مالک و دارنده حق استفاده از علامت و نام تجاری دیترین یا شرکت‌های گروه، شرکت‌های فرعی و هرگونه محتوا به شرح مندرج در فوق می‌باشد. محتوای وب‌سایت دارای اسرار تجاری و حقوق مالکیت فکری می‌باشد که تحت حمایت قوانین مالکیت فکری، کپی رایت و سایر قوانین بین المللی و محلی می‌باشند. کلیه حق مالکانه و حقوق مالکیت فکری در خصوص وب‌سایت و محتوای آن متعلق به دیترین یا شرکت‌های گروه فرعی یا تابعه آن می‌باشد. هرگونه استفاده غیرمجاز، نقض حقوق مذکور و تخلف از مقررات هر یک از قانون های حاکم در این خصوص توسط هر یک از کاربران و یا اشخاص دیگر مستوجب مسئولیت حقوقی و کیفری فرد نقض کننده یا متخلف خواهد بود. م) معاملات بین خریداران و فروشندگان 1- دیترین یک بستر تجارت آنلاین را برای تبادل اطلاعات بین کاربران خود، خریداران و فروشندگان فراهم می‌آورد. دیترین همچنین بسترهای معاملات آنلاین را برای کاربران عضو خود (اعضاء) فراهم می آورد تا سفارشات خود را برای تأمین کالا قرار داده، قبول نمایند، نهایی و مدیریت و اجراء نمایند. اما شما موافقت و تأیید می‌نمایید که دیترین: الف) نماینده فروشندگان و خریداران نمی‌باشد و در معاملات حضور و شرکت نمی‌یابد؛ ب) دارای کنترل و مسئولیت برای کیفیت، ایمنی، قانونی بودن یا موجود بودن کالاهای ارائه شده برای فروش در وب‌سایت نمی باشد؛ و ج) دارای هیچ کنترلی بر روی فروشندگان برای نهایی نمودن فروش یا بر روی خریداران برای نهایی نمودن خرید و بطور کلی انجام تعهدات توسط آنها نمی‌باشد. 2- شما تأیید می‌نمایید که خطراتی در خصوص استفاده از دیترین برای انجام معاملات خرید و فروش وجود دارد و شما بطور کامل هرگونه ریسک یا خسارت از هر نوع در رابطه با معاملات و کالاها و خدماتی که از طریق وب‌سایت منعقد یا ارئه شده است را می‌پذیرید. این خطرات بدون محدودیت شامل، تدلیس در محصولات، اقدامات متقلبانه، عدم کیفیت و کمیت، عدم رعایت ویژگی‌ها، کالاهای معیوب یا خطرناک، کالاهای غیرمجاز، تأخیر یا عدم تحویل و پرداخت، محاسبه اشتباه هزینه، نقض تضامین، نقض قرارداد و تصادفات در حمل و نقل و هرگونه دعوی تحت قوانین و آئین‌نامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌شود. این خطرات همچنین شامل مواردی نیز می‌شود که تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه، نمایش، خرید، فروش و یا استفاده از کالاهای عرضه شده یا ارائه شده بر روی وب‌سایت ناقض حقوق اشخاص ثالث باشد و یا ادعا شود که این حقوق را نقض نموده است و همچنین شامل خطراتی نیز می‌شود که کاربر ممکن است متحمل هزینه دفاع یا سایر هزینه‌ها در رابطه با دعاوی اشخاص ثالث شود یا در رابطه با هرگونه دعوی توسط هر شخصی که دارای حق دفاع یا جبران خسارت در رابطه با دعاوی و مطالبات فوق توسط مطالبه کنندگان حقوق اشخاص ثالث می‌شود. این خطرات همچنین شامل خطراتی می‌شود که مشتریان، سایر خریداران، مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات و یا سایر افرادی که ادعا می‌نمایند که خساراتی در رابطه با کالاهایی که توسط کاربران از وب‌سایت گرفته شده است یا در نتیجه معاملات خرید و فروش با استفاده از وب‌سایت متحمل خسارت شده و یا در اثر استفاده از آن کالاها ادعایی را مطرح نمایند. تمامی این خطرات من بعد تحت عنوان خطرات معاملاتی نامیده می شود. هر کاربر توافق می‌نماید که دیترین مسئول ضرر و زیان (خسارات واقعی، از بین رفتن منافع، بازار و کلیه خسارات تبعی و غیره)، دعاوی، هزینه‌ها، سختی، اخلال تجاری یا مخارج از هر نوع که ممکن است در اثر استفاده یا در رابطه با خطرات معاملاتی حادث شود نیست. 3- شما به تنهایی مسئول کلیه شرایط و مقررات معاملات منعقده بر روی یا از طریق یا در نتیجه استفاده از وب‌سایت یا خدمات آن می‌باشد که بدون محدودیت شامل شرایط پرداخت، مرجوع نمودن، تضامین، ارسال، بیمه، حق الزحمه‌ها، مالیات‌ها، مالکیت، مجوزها، جرایم، مجوزها، رسیدگی، حمل و نقل و انبار می‌شود. 4- شما توافق می‌نمایید که کلیه اطلاعات و مواد مورد نیاز دیترین در رابطه با معاملات خود که بر روی، از طریق یا در نتیجه استفاده از وب‌سایت و خدمات منعقد نموده‌اید را ارائه کنید. دیترین حق خواهد داشت تا در صورت عدم ارائه اطلاعات و موارد لازم، حساب کاربری / عضویت شما را معلق نماید یا خاتمه دهد. 5- در صورتی که شما هرگونه دعوی و اختلافی با طرف معامله خود دارید، توافق می‌نمایید که دیترین (و شرکت مهندسی تدبیر انرژی سپنتا، شرکتهای فرعی و تابعه، مدیریان و کارمندان آنها) را از هرگونه مسئولیت، شکایت، مطالبه، دعوی، دادرسی، هزینه‌ها، مخارج و خسارت (بدون محدودیت شامل خسارات واقعی، ویژه، فرعی یا تبعی) ناشی از یا در رابطه با آن معامله مبری دارید و خسارات وارده به آن را جبران نمایید. ن) سیاست مرجوع نمودن 1- شما تأیید می‌نمایید که معاملات و قراردادهای فروش که با سایر کاربران دیترین متعقد می‌نمایید ممکن است حسب مورد، تحت قوانینی غیر از قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. بنابراین، بسته به اینکه قوانین حاکم یا مقررات قراردادی چه چیزی فراهم نمایند، سیاست‌های مرجوع نمودن ممکن است متفاوت باشد. توصیه می‌نماییم که از مشاور حقوقی در این رابطه استفاده نمایید تا از مقررات حاکم اطمینان حاصل نمایید. 2- در صورتی که دیترین، هر اخطاریه‌ای برای مرجوع نمودن کالا یا وجه آن، دیترین تنها به عنوان وسیله ارتباطی خواهد بود که تنها مسئولیت آن مطلع نمودن طرف دیگر از آن خواهد بود. 3- در صورتی که خریدار بخواهد کالاها را بر اساس قوانین حاکم و یا مقررات قراردادی مرجوع نماید، خریدار باید کلیه هزینه‌ها و پروسه‌ها و تشریفات اداری، حقوقی، گمرکی و یا سایر هزینه‌ها و بیمه و مجوزهای گمرکی و غیره که برای انجام این مرجوع لازم است را بر عهده بگیرد. مبرهن است که مرجوع نمودن توسط خریدار باید به نحوی انجام گیرد که زمانی که فروشنده کالاها را تحویل گرفت، آن کالاها بطور عرفی در همان وضعیتی باشند که برای خریدار ارسال شده‌اند. 4- شما بدینوسیله تأیید و توافق می‌نمایید که دیترین تحت هیچ شرایطی قادر به تأیید محصولات و شرایط، کیفیت، کمیت و تطابق آنها با سفارش یا تحویل ندارد. بنابراین، در صورتی که خریدار، محصولات را قبول ننماید یا بخواهد آنها را بر مبنای دلایل قانونی (شامل تأخیر عمده در تحویل، عیب در کالا و امثالهم) مسترد نماید، خریدار باید: الف) دیترین را از تصمیم خود ظرف مهلت بازرسی (یعنی 24 ساعت بعد از تحویل) مطلع نماید؛ ب) محصولات را به همان صورت و به هزینه خود ظرف مدت 10 روز کاری برای فروشنده ارسال نماید؛ ج) فوراً مدارک ارسال را در ظرف مدت فوق در اختیار دیترین قرار دهد. 5- هرگاه دیترین اخطاریه مرجوعی / عدم قبول را ظرف مهلت بازرسی و مدارک ارسال کامل محصولات را ظرف مدت 10 روز کاری مندرج در بالا دریافت نماید، دیترین از پرداخت وجه به فروشنده خودداری می‌نماید. زمانی که کالاها به نحوئ مقتضی به فروشنده تحویل شد، دیترین وجه مزبور در حساب امانی را به خریدار مسترد می‌نماید. 6- در صورتی که محصول/ محصولات دریافت شده توسط خریدار، بطور عمده با ویژگی های کالاها که تحت قرارداد با فروشنده توافق نموده تفاوت نماید، خریدار می‌تواند بخشی از پول خود را (متناسب با عیب موجود) دریافت و کالا را دریافت نماید. دیترین ظرف 100 روز کاری مابقی وجه را در صورت پذیرش فروشنده به خریدار مسترد می‌دارد. در صورتی که فروشنده با این امر موافقت ننماید یا ظرف مدت مزبور دیترین را از موافقت خود مطلع نسازد، خریدار باید ظرف 10 روز کاری از اخطاریه دیترین، کالاها را به هزینه و ریسک فروشنده برای وی ارسال و مدارک آن را برای دیترین ارسال نماید. زمانی که کالاها به نحو مقتضی تحویل فروشنده شد، دیترین تمام وجه حساب امانی را به خریدار مسترد می نماید. 7- در صورتی که کالاهای تحویل داده شده به فروشنده در شرایط مناسب همانند زمانی که توسط فروشنده برای خریدار ارسال شده نباشد، دیترین بر اساس گزارش شرکت بازرسی مسئول امر، وجه خریدار را در حساب امانی نگه داشته و سپس به فروشنده پرداخت می‌نماید. در غیاب گزارش شرکت بازرسی، دیترین آن مبالغ امانی را تا حل و فصل نهایی بین فروشنده و خریدار، در حساب امانی نگه خواهد داشت. 8- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین خریدار و فروشنده در خصوص مرجوع نمودن، تحویل و غیره، دیترین بر اساس تشریفات و رویه‌های مندرج در این شرایط و مقررات و بدون توجه به اختلافات حادث شده اقدام خواهد نمود. بنابراین، کاربران باید در خارج از سامانه دیترین، اختلافات خود را ادامه دهند و همیشه از بروز خسارت به دیترین جلوگیری بعمل آورده و خسارات وارده را جبران نمایند. به منظور حصول اطمینان و اثبات وضعیت کالاها و کیفیت آنها، توصیه می‌نماییم که کاربران از خدمات شرکت‌های بازرسی استفاده نمایند. 9- تحت هیچ شرایط و عنوانی دیترین در دعاوی و اختلافات فیمابین کاربران، طرفین معامله و غیره دخالت نخواهد نمود. مسئولیت دیترین در خصوص این قسمت محدود به موارد فوق می‌باشد. شما بدینوسیله دیترین را از هرگونه مسئولیت ناشی از امور فراتر از موارد فوق (حتی اگر بواسطه قوانین و مقررات هر سرزمین دیگر اعمال شده باشد)، مبری می‌نمایید. 10- در خلال مدتی که مبالغ نزد دیترین می‌باشد، هیچگونه سود، منفعت، خسارت و غیره تحت هیچ عنوان به آن مبالغ تعلق نخواهد گرفت و کاربران هیچ ادعایی را علیه دیترین در این خصوص مطرح نمی‌نمایند. 11- شما بدینوسیله تأیید و توافق می‌نمایید که شما هیچگونه ادعا یا اعتراضی در خصوص موارد فوق علیه دیترین، شرکت مهندسی تدبیر انرژی سپنتا، شرکت‌ها گروه، فرعی و تابعه، مدیران و کارمندان آن نخواهید داشت. در صورت وجود چنین دعاوی و اعتراضی علیه دیترین، شما بدون تحت تأثیر قرار دادن مقررات محدودیت‌های مسئولیت مندرج در این شرایط و مقررات، بدینوسیله آن دعاوی و اعتراضات را از خود سلب و ساقط و یا به دیترین صلح و منتقل نمودید. 12- مرجوع کردن محصولات تحت این بخش به هیچ عنوان تاثیری در پرداخت مربوط به دیترین ندارد در نتیجه دیترین می‌تواند هر پرداخت قراردادی را کسر، محاسبه و پردازش کند حتی اگر محصولات اساسی به فروشنده مرجوع و مسترد شود یا هر گونه طرح دعوی بین کاربران در این خصوص صورت پذیرد. 13- همه کاربران (فروشندگان و خریداران) بدینوسیله متعهد هستند که برای دیترین و کاربر مربوطه (طرف قرارداد) تذکرات و اطلاعات ضروری را با توجه به نظارت بر محصول و تحویل و استرداد و مرجوع شدن و حمل و نقل و موارد دیگر فراهم آورند و خصوصاً برای دیترین کپی از اسناد اساسی و ضروری (مثل قرارداد‌ها ،رسید تحویل کالا و مدارک حمل و نقل) در مدتی که در این شرایط و تعهدات مقرر گردیده فراهم آورند. بدینوسیله همه کاربران متعهد می‌شوند برای سایر کاربران مربوطه (طرف قرارداد) مدارک اساسی اصل و کپی (مدارک حمل و نقل، مجوز مبداء، ورقه بیمه، مجوز نظارت، مجوز قرنطینه و ...) را به منظور راهکاری برای اجبار طرف مقابل به تحویل فراهم آورند. دیترین مسئول هیچ کاربری در این زمینه نیست و کاربران به تنهایی مسئول و متعهد برای تعهدات و تکالیف قراردادی و اجرای قرارداد خود هستند. س) سیاست‌های لیست نمودن کالاها بر روی سایت 1- کاربران نباید توسط این سایت هیچ موردی که مخالف قوانین و مقررات ایران یا دارای محدودیت است بفروشند یا ارسال نمایند. لطفا توجه داشته باشید که دیترین در بازار جهانی فعالیت می‌کند و در نتیجه فروش و ارسال مواردی ممکن است به خاطر قوانینی خارج از حوزه اقامتی شما کاربران ممنوع باشد. دیترین این حق را دارد مواردی که با این ممانعت‌ها مواجه است را از روی وب سایت بردارد. 2- در زیر ما بعضی از مواردی که محدودیت و ممنوعیت دارد را لیست کردیم. اگرچه این لیست کاملی نیست ولی شما به عنوان فروشنده مسئول هستید که اطمینان حاصل کنید که موردی را که طبق قوانین حاکم ممنوع است ارسال نمی‌کنید. موضوعاتی که محدودیت و ممنوعیت دارند به شرح ذیل است: • الکل و سایر مواد ممنوعه تخدیری • دخانیات و محصولات آن مانند سیگار، سیگار برگ، فندک • صنایع فرهنگی و باستانی (شامل کلکسیون‌های شخصی باستانی) اکتشافات باستانی زیر خاکی، سنگ قبرهای تاریخی و موارد مرتبط با آن • طلا، نقره و سایر فلزات گرانبها • حیوانات • هرگونه وجه رایج، سکه اوراق بانکی، اوراق قرضه، حواله، وجه رایج به صورت الکترونیک یا هرگونه شکل غیر مادی مانند ارزهای رمزنگاری شده تمبر و یا هرگونه ضمانت مثل تجهیزاتی که برای تولید این موارد به کار میرود و یا جعل آنها، تکثیر و المثنی سکه‌ها به عنوان کلکسیون باید با مهر کپی تکثیر و یا المثنی مشخص شود و با قوانین مرتبط محلی منطبق باشد. • کارت‌های اعتباری و هدیه و نقدی • نفت خام، گاز و الکتریسیته و سایر محصولات ممنوعه مشابه • بلیط‌های هواپیمایی، سینما، تئاتر و رویدادهای مهم • مواد مخدر و داروهای تخدیری مشابه • هرگونه سلاح، مهمات، ساز و برگ نظامی و جنگ‌افزار (شامل سلاح‌های انفجاری و یا هرگونه قسمت‌ها و اجزای مرتبط با آن مثل تفنگ بادی، هفت تیر، تفنگ پینتبال، تفنگ بی‌حس کننده، نیزه شکاری، اسلحه‌های زیرآبی یا دیگر سلاح‌ها که ممکن است منجر به انفجاری شود که گاز یا ماده شیمیایی یا مواد انفجاری داشته باشد که موارد مشابهی که توسط پلیس یا سایر قوا ممنوع شده باشد). شبیه یا بدل محصولات فوق در شرایط خاص فقط با تأیید صریح دیترین مجاز است. • تجارت انسان و اعضای بدن آن و یا قسمت‌هایی از اعضای بدن ممنوع است. مواردی مانند موی انسان مثل کلاه گیس، برای استفاده تجاری مجاز است. • هرگونه مورد غیرقابل انتقال شامل بخت آزمایی و امثالهم • نشان یا تجهیزات مأمورین رسمی از هر یک از قوای حاکمیتی شامل نشان‌هایی که توسط دولت هر کشوری صادر می‌شود، لباس‌ها و موارد مشابه آن • اموال غیرمنقول • امول تقلبی یا کپی های بدون مجوز و غیرمجاز ناقض حقوق مالکیت فکری • تجهیزات جاسوسی • امول مسروقه یا اموال ناشی از بازاریابی‌های هرمی یا پانزی • البسه و مواد آرایشی دست دوم • سیم کارت موبایل یا موبایل‌های بدون بسته بندی • تجهیزات ماهواره‌ای و دریافت کننده‌های آن • بازی‌هایی که توسط مراجع مربوطه ممنوع شده‌اند • کالاهای غیرمجاز، دست دوم و تقلبی • اتومبیل و موتورسیکلت • تجهیزات و محرکات مربوط به روابط جنسی • سموم • سایر قوانین مرتبط با اقلام غیرمجاز منتشر شده توسط پلیس فتا 3- دیترین همچنین لیست نمودن برخی کالاهایی را که تحت قانون، غیرمجاز نیستند اما بحث برانگیزند را نیز ممنوع نموده است. این کالاها عبارتند از: الف) کالاهایی که فعالیت‌های غیرمجاز را تشویق می‌نماید؛ ب) کالاهایی که از لحاظ نژادی، مذهبی و قومی موهن می‌باشند و یا نفرت و خشونت را اشاعه می‌دهد؛ ج) عدم تحمل نژادی یا مذهبی؛ د) کالاهای دور ریختنی و قرعه‌کشی و مسابقه‌ای؛ هـ) سهام، اوراق قرضه، سود سرمایه‌گذاری و سایر اوراق بهادار؛ و) کالاهای پورنوگرافی یا مواردی که ماهیت سکسی دارند؛ ز) مواردی که کالا یا خدماتی را برای عرضه ارائه نمی‌نمایند مانند تبلیغ‌ها منحصراً برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران؛ و ح) کالاها و لیست نمودن محصولاتی که از لحاظ قومی یا نژادی توهین آمیزند. 4- کاربران باید اطمینان حاصل نمایند که کالاهایشان ناقض ضوابط و مقررات و محدودیت‌های تجارت بین الملل نیست، و الا دیترین حق خواهد داشت آن محصولات را از وب‌سایت حذف نماید. 5- تشخیص اینکه چه کالایی مناسب است و چه کالایی باید از وب‌سایت حذف شود، به صلاحدید دیترین می‌باشد. همچنین دیترین به صلاحدید خود این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که عنداللزوم و در هر زمان که لازم بداند محدودیت‌ها و موانع بیشتری را اعمال نماید. 6- چنانچه شما فروشنده می‌باشید، بدینوسیله تأیید می‌نمایید که مالک قانونی کالاهای لیست شده می‌باشید و یا کلیه حقوق مالکانه لازم برای فروش و انتقال آن کالاها را دارا می‌باشید. در غیر اینصورت شما نباید آن کالاها را بر روی دیترین لیست نمایید. چنانچه این مورد را رعایت نکند، کلیه عواقب و مسئولیت‌های آن بر عهده شما بوده و فروش شما ممکن است کلاهبرداری محسوب شود. دیترین هیچگونه مسئولیتی در این خصوص قبول نمی‌کند. شما باید از ورود خسارت به دیترین از این بابت مصون داشته و در صورت بروز خسارت، آن را جبران نمایید. 7- کلیه فروشندگان و خریداران باید برای معاملات خود در بستر دیترین، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه باشند. شما همچنین باید اطمینان حاصل نمایید که معاملات شما قانونی بوده و ناقض هیچ تعهد قراردادی نمی‌باشد. 8- کلیه فروشندگان برای فروش کالاها باید دستورالعمل‌های فروش و توزیع که توسط مراجع و اتحادیه‌ها صادر شده است را رعایت نمایند. همچنین شما باید الزامات ضمانت و وارانتی و خدمات پس از فروش را بر اساس قانون حاکم رعایت نمایید. 9- قبل از لیست نمودن کالاها بر روی دیترین شما باید به دقت قراردادهایی را که ممکن است حق شما را برای فروش کالا از طریق وب‌سایت محدود نماید را مطالعه نمایید. دیترین به دنبال کالاهایی که این نوع مشکلات را ایجاد می‌نماید نمی‌باشد و قادر به بررس کپی قراردادهای خصوصی، انجام دادرسی یا طرفداری از طرف خاصی در دعاوی قراردادی خصوصی نمی‌باشد. اما از شما می‌خواهیم که لیست نمودن کالاها بر خلاف تعهدات قراردادیتان می‌تواند موجب به خطر افتادن موقعیت شما در مقابل اشخاص ثالث شود. بنابراین دیترین از شما درخواست می‌نماید که هیچ کالایی را لیست ننمایید مگر اینکه هرگونه قرارداد و موافقتنامه مربوطه را از قبل بررسی نموده باشید و مطمئن هستید که از لحاظ قانونی می‌توانید آنها را بر روی وب‌سایت به فروش برسانید. ع) اخطاریه ها 1- کلیه اخطاریه‌ها یا تقاضاها از و یا بر روی وب‌سایت تنها زمانی مؤثر است که کتباً و از طریق بخش خدمات مشتریان دیترین اعلام شده باشد. 2- کلیه اخطاریه‌ها یا تقاضاها از یا به کاربران تنها زمانی مؤثر خواهد بود که یا شخصاً تحویل شده باشد، از طریق پیک، پست سفارشی یا از طریق فکس یا پست الکترونیکی به آخرین نشانی، شماره فکس یا پست الکترونیکی که توسط آن کاربر به وب‌سایت ارائه شده است ارسال گردد یا از طریق ارسال بر روی قسمتی از وب‌سایت که بطور عمومی و مجانی قابل دسترسی است یا از هر طریق دیگری که توسط دیترین مناسب تشخیص داده شود ارسال گردد. ف) مقررات متفرقه 1- این شرایط و مقررات باید به همراه سایر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ارائه شده توسط دیترین مورد مطالعه و تفسیر قرار گیرد. این‌ها شامل حیطه خدمات ارائه شده از طریق وب‌سایت، سیاست‌های لیست کردن کالا بر روی وب‌سایت، سیاست‌های مرجوع نمودن که جزو جدایی ناپذیر و تشکیل دهنده این شرایط و مقررات خواهد بود. 2- در صورتی که هر قسمتی از این شرایط و مقررات غیرمعتبر گردد، سایر مقررات به اعتبار خود باقی خواهد بود. 3- عناوین و سرفصل‌ها در این شرایط و مقررات تنها به منظور ارجاع بوده و تحت هیچ شرایطی دامنه یا حدود آن بخش را تعریف، محدود، تفسیر یا توصیف نمی‌کند. 4- صرفنظر از اینکه ممکن است معاملات کاربران تحت حاکمیت قوانین کشور دیگری غیر از جمهوری اسلامی ایران باشد، این شرایط و مقررات تابع قوانین و مقررات ایران غیر از مقررات تعارض قوانین آن می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف، دعوی یا شکایت (دعاوی) ناشی از این شرایط و مقررات یا ناشی از استفاده کاربر از وب‌سایت باید ابتدا از طریق وب‌سایت (بخش خدمات مشتریان) به ما اعلام شود. در صورتی که ظرف یک (1) هفته راه حل مسالمت آمیزی حاصل نشود، این دعاوی نهایتاً از طریق داوری اتاق بازرگانی ایران بر اساس آخرین مقررات داوری آن حل و فصل خواهد شد. 5- این شرایط و مقررات به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی و فارسی موجود است. در صورت وجود هرگونه اختلاف بین زبان‌ها، نسخه انگلیسی حاکم خواهد بود. 6- از شما درخواست می‌گردد که هرگونه نظر و پیشنهاد و تقاضا برای پشتیبانی فنی و سایر مکاتبات خود را به بخش خدمات مشتریان اعلام نمایید. در صورتی که معتقدید محتوای هر یک از کاربران بر روی وب‌سایت، حقوق مالکیت فکری، کپی رایت یا قانون حاکم را نقض می‌نماید، می‌توانید آن را به بخش خدمات مشتریان اعلام و اطلاعات مربوطه را کتباً در اختیار آن قرار دهید.